CD-single-presentatie, H.C.L., Leeuwarden, 21.08.2009. Foto: Sjoukje Bloem.

Frysk Popgala,De Harmonie, Leeuwarden, 8 december 2012.

Geef een reactie